is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Willem Wijnants van Resant.

Gedoopt te Tiel 21 Januari 1654. Overleden

4. Barbara Wijnants van Resant.

Gedoopt te Tiel 13 September 1655. Overleden ')

Ondertrouwt te Tiel 20 April 1679. Huwt te Zoelen 4 Mei 1679.

Jacobus van Es, zoon van

Geboren Overleden

5. Margaretha Wijnants van Resant. Geboren omstreeks 1657. *) Overleden na 1686.')

. Es.

6. Sebastiaen (Bastiaen) Wijnants van Resant.

Gedoopt te Tiel 17 Februari 1659.

Overleden na 1686.4)

7. Jan Wijnants van Resant.

1660—1703. (Zie blz. 181).

Uit hem stamt het zich later „Wijnaendts" noemende geslacht derhalve volgt hij met zijne afstammelingen onder dit hoofd, sub C.

') Niet meer vermeld in de acte van verkoop van het ouderlijk huis van 1686, zoodat zij vermoedelijk voor dat jaar is gestorven.

') Niet vermeld in het doopboek van Tiel.

■') Zij verkoopt in dat jaar met hare broeders en zuster het ouderlijk huis in de Amptmanstraat te Tiel.

4) Als noot 3. In de betrekkelijke acte van verkoop komt Jan, de jongste broeder, op als gemachtigde van zijne zusters Aeltgen en Margaretha en van zijn broeder Bastiaen. Jan woonde toen reeds in 's-Hertogenbosch; uit het feit, dat hij als jongste, namens de anderen, de verkooper is, mag besloten worden, dat de drie anderen op dat tijdstip ook reeds niet meer te Tiel woonden; in elk geval is van geen dezer drie iets meer gevonden in de signaten van Tiel, Zandwijk, Zoelen, Avezaath, enz. In 1686 waren zij resp. 34, 29 en 27 jaar en zijn dus niet, zooals vroeger verondersteld werd, jong gestorven.