is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dr. Cornelis Wijnants van Resant,

zoon van Johan Wijnants van Resant en van Aleijda van Maren, (van blz. 1 61).

Ctrrrt,

C

Geboren te Tiel omstreeks 1635.

Overleden te Tiel 5 Juni 1713.

Ondertrouwt te Utrecht en te Tiel 11 Juli 1658. 1

Huwt te Tiel 28 Juli 1658 Christina Johanna de Haesche 3), dochter van

Geboren te

') Uit de bijlagen van een B u r g e r g e d i n g van Tiel van 17 Sept. 1716 blijkt zulks.

De Rentmeesters-rekeningen der St. Maartenskerk te Tiel vermelden onder „Ontvangst van luyden": „16, „17 en 18 Juny 1713 negen poosen luyden over Dr. Jan (lees: „Dr. Cornelis) W ij nants van Resand en graft geopend •,is 37 gl." Onder „Extra ordinairen Ontfank" over 1715 komt de volgende post voor: „16 Nov. Nogh ontfangen van capitain Wey„nants, voor 't ophangen van 't Bort (Wapenbord) van sijn vader „6 gl." Hij werd dus ongeveer 78 jaar oud.

Zijn grafsteen, waarop „Cornelis Wijnants van Resandt", ligt onder de banken in de St. Maartenskerk te Tiel. (Zie „Opschriften van Grafzerken in de St. Maartenskerk te Tiel, door H. J. van Wessem. Bijvoegsel Nieuwe Tielsche Courant van 12 Febr. 1002).

') Her v. Trouwregister van Utrecht: „11 Juli 1658, „Cornelis Wijnantse van Resant, der medicijne doctor, „en Christyna Johanna de Haesche wonende alhier; „procl: tot Tyel; acte derw. gegeven 28 Juli 1658; get: sijn vader; „haer moey juffr. Sass."

s) De naam komt ook voor als d e Hache; in de handteekening van haar op de volgende bladzijde, schrijft zij zich aldus.

de Haesche