is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overleden aldaar 25 Augustus 1713.

Begraven in de Geertruykerk aldaar.

2. Anna Wijnants.

ueboren te 's-Hertogenbosch 19 Januari 1713. Gedoopt aldaar 20 Januari 1713. !)

Overleden aldaar 14 Juni 1713.

Begraven in de Geertruy-kerk aldaar.

3. Johannes (Jan) Wijnaendts.

Geboren te 's-Hertogenbosch 14 Februari 1715. 3, Gedoopt aldaar 15 Februari 1715. 3)

Overleden te 's-Hertogenbosch 21 Augustus 1749. Begraven in de Geertruy-kerk aldaar 26 Augustus 1749. Ongehuwd.

4. Albertus Wijnants.

Geboren te 's-Hertogenbosch 30 Juni 1716.

Gedoopt aldaar 1 Juli 1716. 4)

Overleden aldaar 26 Augustus 17 i 6.

Begraven in de Geertruy-kerk aldaar.

5. Adriana Wijnaendts.

Geboren te 's-Hertogenbosch 20 October 1717. Gedoopt aldaar 22 October 1717. 5)

Begraven te 's-Hertogenbosch 3 Juli 1784.

Ongehuwd.

6. Albertus Wijnaendts.

1719—1777. (Zie blz. 187).

7. Martinus Wijnaendts.

1721—1803. (Zie blz. 189)

„A d r i a n a, dr. van Willem W ij n a n d s en J o h a n n a van Bouste I."

') „A n n a, dr. van Willem Wijnants en Joanna van B o u s s e."

') In het hiervoor genoemde Registertje teekent zijn vader bij diens geboorte aan: „Desen quam sijn vadersgeboortedag vermanen."

3) „J o a n n e s, zn. van Willem Wijnands en Johanna van Bouss e."

4i „Albertus, zn. van Willem W ij nans en Johanna van Bouse I."

') „/ d r i a n a, dr. van Willem W ij n a n d t s en J o h a n n a van Bouse I."