is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Begraven te Delft 30 Mei 1801. ^

Hare 4 kwartieren waren:

deBruijn, Vertholen,

van Y s e I v e 11. vanSchagen.

Martinus Wijnaendts was wijnkoopman te 's-Hertogenbosch.

Diaken van de Hervormde Gemeente aldaar Nov. 1752— Nov. 1754, Nov. 1756—Nov. 1758, Nov. 1761—Nov. 1763.

Zijne handteekening volgt hier.

Omstreeks 1787 verlieten zij 's-Hertogenbosch en vestigden zich te Delft, waar hij eerst op de Gasthuislaan en laatstelijk op het Oude Delft woonde naast het z. g. Gemeenlandshuis. Denkelijk trokken zij juist naar Delft, omdat daar woonde de zuster van A n n a de B r u ij n,' n. I. G e e r t r u i d a de B r u ij n, gehuwd met S a m u e I P r ij n, notaris te Delft en raad aldaar, terwijl ook hun tweede zoon, Willem Wijnaendts, daar toen nog gevestigd was.

Hunne 7 kinderen waren:

1. Johanna Wijnaendts.

Gedoopt te 's-Hertogenbosch 11 Augustus 17S2. s) Overleden U Delft 31 Januari 1819.

Ongehuwd.

Zij is steeds te Delft blijven wonen en overleed ruim 66 jaren oud.

2. Jacob Wijnaendts.

Gedoopt te 's-Hertogenbosch 1 September 17S4. s)

') Registers van begraven der Oude Kerk te Delft: „30 Mei 1801. Anna de Bruijn, huisvr. van Marti„n u s W e ij n a n d s, op de Gasthuislaan; 16 dragers en koetsen, kerkegraf, 4 meerd."

s) Doopgetuige: „A d r i a n a W ij n a e n d s" (tante).

:') Doopgetuige: „Johanna Wijnaendt s." (tante).