is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

!e-onUtvCht', ^ Werd Pr°P°nent onder Utrecht, 2 Maart 1790. Vervolgens:

Beroepen als predikant te Woudenberg, 11 Maart 1790 Bevestigd aldaar door Ph. Joh. B a c h i e n e, theol' professoren predikant te Utrecht, 11 Juni 1790

Beroepen a's predikant te Serkeien Rodenrijs, 21 juli 1794.

Afscheid te Woudenberg, 28 Sept 1794 Bevestigd te Berkel doo, J. R Taakens, pred te Delfshaven, 12 Oct. 1794. M

Beroepen te Hoorn 25 Mei 1797; bedankt.

Opnieuw beroepen als predikant te Hoorn, 6 Dec 1797 Afscheid te Berkel, 29 April 1798.

Bevestigd te Hoorn door zijn ambtgenoot Bern van Marken, 13 Mei 1798.

Beroepen te Alkmaar 10 Oct. 1800; bedankt Beroepen te Breda 25 Febr. 1802; bedankt.

Beroepen te Rotterdam 14 Oct. 1807; bedankt.

7iinTq e 23 JUl' 1815 Z'in 25"jariSen dienst e" 11 Mei 1823 zijn 25-jangen dienst te Hoorn.

Emeritus op zijn verzoek, 1 Juli 1827. ')

predikant wIT^ ^ * L°Chem' W3ar Zij" eenige zoon

5. Sandrius Martinus Wijnaendts.

Gedoopt te 's-Hertogenbosch 3 Juli 1763. 2)

Begraven te 's-Hertogenbosch 13 Augustus 1763 s)

6. JOHANNA JACOBA ADRIANA WlJNAENDTS.

Gedoopt te 's-Hertogenbosch 22 Maart 1767. 4) Begraven te 's-Hertogenbosch 29 Augustus 1767. • • Martinus Wijnaendts.

Gedoopt te 's-Hertogenbosch 21 Juni 1769.')

Overleden

na 1790 voor 1801.

Ongehuwd.

M a r t i n u s W ij n a e n d t s werd 1 Januari 1785 onderlu.tenant-titulair der artillerie bij het f Bataljon te ZL Onde -luitenant-effectief aldaar, 7 Juli 1786, blijkens

ondervolgende acte uit het Commissie boek van

„Vlf °SA B°rger'S Manuscr'Pt Predikanten Lijsten - en J A and erAa, Biographisch Woordenboek, in voce '

i I I )nnnrr»fiii(rn . 1 „ . t . '

Johanna de B r u ij n ) Begraven in de Geertruy-kerk aldaar

Doopgetuige: Adriana Wijnaendts (tante). ) Doopgetuige: Johanna Wijnaendts (oudste zuster).

van