is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Willem Wijnaendts, ')

zoon van Mart.nus Wijnaendts en van Anna de Bruijn (van blz. 191).

Geboren te 's-Hertogenbosch 8 Februari 1757. Gedoopt te 's-Hertogenbosch 9 Februari 1757 ») Overleden te Delft 30 Mei 1839.

Begraven te Overschie 3 Juni 1839.

Ondertrouwt te Overschie en te Rotterdam 12 Februari 1792,

Huwt 1" te Rotterdam 26 Februari 1792') I. Catharina Adriana Criellaert, dochter van Sirach Criellaert4), koopman6) te Rotterdam, en van Bartha r, ad.

Fenema. 6)

Geboren te Rotterdam 29 Mei 1764. te Rotterdam 3 Juni 1764. 7)

Criellaert

Gedoopt

') Een in olieverf geschilderd portret van hem door W Loeff berust bU den heer C. J. A. W ij n a e n d t s ; een even groote copie hiervan eveneens in olieverf bij den heer C. J. C. W ij n a e n d t s

boren H°om 'a n s'l 3 < ° * d e (stief-grootmoeder, ge-'

J 1 rouwboek Rotterdam: „12 February 1792. Willem „Wijnaendts, jongman, geboren in VBosch en wonende „onder Overschie, met Catharina Adriana CrieN

"getrouwd°2iffebruari 17^"" " W0Mende ,e Hi"

Isi^z^oT^T'6 CrieMaert' Alg- Nederl. Familieblad,jaarg.

5) Voornaam koopman te Rotterdam, zijn kleinzoon, de hier na te noemen M. A. W ij n a e n d t s, erfde alleen reeds Can zijne

fa e r°t 7S C r 1 e'' a e r ^ e n e m a- ongeacht de kinderen Criellaert dus, een kapitaal van 235160,00 gld.

door ZÏh Genea'°gie Fe n e m a en van F e n e m a. Familie-uitgave jaarg. IsST" ' ™ De WaPenheraut,

,,vLDOdTAa^:"AdrianUSCrie,laertenCatharina