is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hare 4 kwartieren waren:

Groen van Prinsterer, Hoevenaar, van der Sleijden.

Uit dit huwelijk sproten 14 kinderen, die eveneens hierna volgen.

W i 11 e m \V ij n a e n d t s werd candidaat-notaris en vertrok uit s-Hertogenbosch naar Delft, waar hij 4 juni 85 als poorter werd ingeschreven. Denkelijk was hij daar werkzaam ten kantoore van zijn oom S a m u e I Prijn, notaris te Delft en raad aldaar

Zv!ëth,7hM oenWe!.-'VeStigde hij zich voor «oed aan de Zwe h bij Overschie, waar hij woonde op den huize

„ elgelegen, terwijl hij nog een huis bezat in den polder Schieveen, eveneens bij de Zweth

' h,EHigTar rn eene bierbr0uwerü en een houtzaagmolen beide staande aan de Zweth.

diikChR? HVan d1!.P°lderS Schieveen, Zestienhoven, Oudendijk Bleijdorp, Kleijnpolder en Ackersdijck, reeds in 1796. ocnout en maire van Overschie, 1813.

Na het overlijden van zijne tweede vrouw vertrok hij overleed ^ ^ ™ maanden later °P 82 jarigen leeftijd

dende• ^eigenhandige aanteekening lui<ler.de: „Wilhelmus W ij n a e n d t s, Martfnus "Wijnaendtsennogfevende Wil lem Wijnaendts „hebben den naam van R o s a n d t agtergelaten, vermits „cooplieden waeren en nog sijn."

Volgen thans de kinderen uit beide huwelijken. Uit het eerste huwelijk:

1. Martinus Anne Wijnaendts.

1793—1842. (Zie blz. 200).

2. Sirach Bartholomeus Wijnaendts.

Geboren h. Welgelegen 28 Januari 1795.

Gedoopt te Overschie 15 Maart 1795.1)

Overleden h. Welgelegen 12 October 1795.2)

Begraven te Overschie 13 October 1795.

') Doopgetuigen: „Vrouws ouders."

») De annonce van iijn overlijden is de oudste van de verzamelinc ■n mijn bezit; vanaf 1795 tot heden n.l. bezit schrijver dezesn£e-

noes alle a„„„„ce„ -•» g.boor,en, trouwen en ove.liU der ?aml£.