is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geboren h. Welgelegen 25 September 1807. Gedoopt te Overschie 18 October 1807. M Overleden h. Welgelegen 18 December 1807. Begraven te Overschie 22 December 1807. 11. Willem Wijnaendts.

1808—18S6. (Zie blz. 213).

Petrus Adrianus Wijnaendts.

Geboren h. Welgelegen 14 Januari 1810.

(jedoopt te Overschie 4 Februari 1810.*)

Overleden h. Welgelegen 21 September 1810

johanna Clementina Maria Wijnaendts.

Geboren h. Welgelegen 16 December 1811 Gedoopt te Overschie 21 December 1811.») Overleden te Zutphen 21 October 1871.

Ongehuwd.

14. Jacoba Joachemina Wijnaendts.

Geboren h. Welgelegen 20 November 1812 Overleden te Zutphen 15 Januari 1876.

Huwt te Overschie 9 Februari 1839.

Balthasar Constantijn Dieder,k Hanegraaff Jlgj* zoon van Cornelis Hanegraaff, drost van Heeswijk en Dinther, rijksbetaalmeester te Leiden WdrJ te, Rütter^m, ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw, en van diens eerste T?" ech^noote Al,da Johanna Sophia de Vriese' *) Geboren te Heeswijk 15 Maart 1801.

Overleden te Woerden 24 Juli 1850.

Zijne 8 kwartieren waren :

') Doopgetuigen, „den WelEd. heer J o a c h im r„h«i „Jacoba Volkera, Groen van PrinTterer „nende te Dordrecht." (oom en tante) W°~

') Doopgetuigen: „Petrus Jacobus Groen van Prin

« DoV Vr0UWe A d '1 3 " 3 C 3 3 n' E' L- wonende in 's-Hage '' Doopgetu'gen „Johanna W ij n a e n d t s uit De „

"S nHcus,avanaF 3 Wij,n3endts' --rouw van Domin „nenricus van E ij s s e I Groothuis."

) De tweede echtgenoote was Magdalena Sar, i » d e Vriuco k,u x «fiuaiciu jara Leonora

Vriese, half-zuster zijner eerste vrouw