is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Padangsche Bovenlanden, opgericht tijdens den Padri-

oorlog, later weder ingetrokken).

3. WlLHELMINA CATHARlNA WlJNAENDTS.

Geboren te Delft 16 December 1822.

Overleden te Pau 20 December 1866. ')

Begraven aldaar op het Protestantsche kerkhof 2 Januari 1867.

Ongehuwd.

4. Mr. Martinus Anne Wunaendts.

Geboren h. Langenhorst onder Wassenaar 9 Juli 1824, Overleden te Delft 17 Februari 1885.

Ongehuwd.

Hij werd ingeschreven als student in de rechten aan de Hooge School te Leiden, 4 April 1842.

Promoveerde aldaar op Stellingen, 1 Juli 1848

Advocaat te Delft.

2e Luitenant der d.d. Schutterij te Delft, 24 Nov. 1849.

1e Luitenant bij idem, 1 Aug. 1853.

Kapitein bij idem, 28 Juli 1854.

Als zoodanig eervol ontslagen, 28 Dec. 1858.

Rentmeester van de Fundatie van Maria D u y s t van Voorhout, douar. F r e d r. A d r. baron van Reede van Renswoude te Delft, 28 November 1849 tot zijn overlijden-

Plaatsverv. kantonrechter te Delft, 11 Februari 1857.

Als zoodanig op zijn verzoek eervol ontslagen, 14 November 1871.

Lid van den Gemeenteraad van Delft, 5 September 1865 tot zijn overlijden.

Lid van de Commissie voor de Tentoonstelling te Delft van voorwerpen, betrekking hebbende op hel leven en den tijd van Prins Willem I, Juli 1884 ')

') Ingeschreven te 's-Gravenhage 16 Februari 1867.

') Hij was sedert 4 Mei 1852 buitengewoon lid van de Ridderlijke Confrerie Diletto ed Arme te Delft