is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jacob Wijnaendts,

zoon van Willem Wijnaendts en van diens tweede echtgenoote Catharina Johanna Groen van Prinsterer. (van blz. 197).

Geboren h. Welgelegen aan de Zweth bij Overschie 13 September 1802.

Gedoopt te Overschie 26 September 1802. ') Overleden te Overschie 2 Februari 1879.

Huwt te Delft 1 October 1840.

Georgine Wolpheline Fran^oise List,

dochter van Frederik Carel List, s) luitenant-generaal der artillerie, minister van Oorlog, adjudant van Z. M. in b. d., commandeur in de Militaire Willemsorde, enz. enz., en van Augustine Nering Bögel. Geboren te Muiden 21 April 1811. Overleden te Overschie 24 April 1868.

Hare 8 kwartieren waren :

List, Nering Bögel,

Pitsch, Lycklama k Nyeholt,

Beek, Kraayvanger,

thoe Schwartzenberg en

Hohenlansberg.

Jacob Wijnaendts maakte als vrijwilliger bij het corps jagers van v a n Dam van I s s e 11 in 1830 den I iendaagschen Veldtocht mede, en was deswege gerechtigd tot het dragen van het Metalen Kruis.

Burgemeester van Overschie, 1831-1879.

Burgemeester van Schiebroek, 1850-1879.

Secretaris van Overschie en Schiebroek

Secretaris-penningmeester van de polders Schieveen, Zestienhoven en Oudendijk, Spangen, Blijdorp en Nieuwof Kleinpolder.

List

l) Doopgetuige: „J a c o b W ij n a e n d t s aan de Zwetheul" (oom). *) Zie over hem: „Herinneringen van den Luitenant-Generaal „Frederik Carel List door zijn zoon C. L. Scheidier „List". (Niet in den handel).