is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mr. Willem Wijnaendts,

zoon van Martinus Anne Wijnaendts en van diens eerste echtgenoote Catharina Johanna Overüaauw Pennis. (van blz. 203).

Geboren te Delft 30 Januari 1814.

Overleden te 's-Gravenhage 20 April 1884.

Begraven aldaar 23 April d. a. v.

Huwt te Amsterdam 6 April 1837. Johanna Margaretha von Beckerath,

dochter van Jacob von Beckerath en van CoRNELIA SoPHIA ANTOINETTA STERK.

Geboren te Haarlem 20 Maart 1817. Overleden te 's-Gravenhage 12 Febru-

an 1ÖV4. v Beckeratn

Begraven aldaar 15 Februari d. a. v.

Haro 8 kwartieren waren:

von Beckerath, Sterk,

Bahr, Daems,

Linnerts, Messing,

Sohmann. Quartier.

Mr. W. Wijnaendts werd ingeschreven als student in de rechten aan de Hooge School te Leiden, 6 Augustus 1832.

Promoveerde aldaar op proefschrift, getiteld: ad locum codicis civilis francici, „de delictis et quasi-delictis," 19 November 1836.

Advocaat te Sassenheim, 1837-1839.

Griffier aan het Kantongerecht te Oud-Beierland, 19 April 1839.

Lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland, 1846 tot December 1848.

Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (wegens Ridderkerk), Dec. 1848-1850.

Met ingang van 1 Aug. 1851 op verzoek eervol ontslagen als griffier aan het kantongerecht te Oud-Beierland, 19 Juli 1851.

Burgemeester van Hillegom, 14 Maart 1852.