is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tevens burgemeester van de Vennip, 26 April 1852. Op zijn verzoek eervol ontslagen als burgemeester van Hillegom, 22 September 1861.

Burgemeester van Gorinchem, 27 Maart 1863.

Op zijn verzoek eervol als zoodanig ontslagen, onder dankbetuiging voor de door hem bewezen diensten, 10 September 1872.

Te Gorinchem was hij tevens:

Lid van het College van Regenten over het Huis van Arrest aldaar, 28 Mei 1863-6 Sept. 1864.

Curator van de Latijnsche School aldaar, 12 Jan. 187227 Sept. 1872.

Daarna woonde hij tot zijn overlijden te 's-Gravenhage. Hunne kinderen waren:

1. Jacoba Martina Anna Wijnaendts.

Geboren te Sassenheim 6 Mei 1838.

Overleden te 's-Gravenhage 19 Januari 1898. Begraven aldaar 24 Januari d. a. v.

Ongehuwd.

2. CüRNELIA SoPHIA AnTOINETTA WlJNAENDTS.

Geboren te Oud-Beierland 4 Februari 1840.

Overleden te Oud-Beierland 13 Februari 1840.

3. Cornelis Jacob Anton Wijnaendts.

1841— (Zie blz. 223).

4. Hendrik Willem Wijnaendts.

Geboren te Oud-Beierland 11 Juli 1842.

Overleden te Oud-Beierland 21 Juli 1842.

5. Willem Hendrik Wijnaendts.

Geboren te Oud-Beierland 11 Juli 1842.

Overleden te Oud-Beierland 24 Juli 1842.

6. Martinus Anne Wijnaendts.

Geboren te Oud-Beierland 9 Februari 1844.

Overleden te Oud-Beierland 26 Juli 1844.

7. Martinus Anne Wijnaendts.

Geboren te Oud-Beierland 27 September 1845. Overleden te Oud-Beierland 16 Juni 1848.

8. Willem Wijnaendts.

Geboren te Oud-Beierland 4 November 1846. Overleden te Oud-Beierland 9 April 1848.