is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cornelis Johannes Carolus Wijnaendts,

zoon van Jacob Wijnaendts en van Georgine Wolpheline Franqoise List. (van biz. 212).

Geboren te Overschie 8 Mei 1850.

Wonende te Breda.

Huwt te Delft 1 Juni 1886.

Anna Henriëtte Wilhelmina Adelaïde Baronesse Quarles de Quarles, dochter van Charles Louis Henri Baron Quarj.es de Quarles, luitenant-kolonel der infanterie, militiecommissaris in Noord-Brabant, en van Anna Maria Emilia van Dongen.

Quarles de Quarles.

Geboren te Grave 28 April 1852.

Hare 8 kwartieren zijn :

Quarles de Quarles, van Dongen, van Spaen la Lecq, Mogge Pous,

vanWijhetotEchteld, Bustin den Boer, Bentinck tot Buckhorst. de Jonge.

Dit huwelijk is kinderloos.

C. J. C. W ij n a e n d t s studeerde aan de Indische Inrichtingen te Delft en te Leiden en vertrok einde Augustus 1872 per S.S. „Sindh" van Marseille naar Oost-lndië, waar zijn loopbaan de volgende was.

Aangekomen te Batavia 3 October 1872 en werkzaam aanvankelijk aan het Departement van Binnenlandsch Bestuur aldaar.

Employé op de suikerfabriek Langsé, residentie Djapara.

Benoemd tot ambtenaar ter beschikking bij het Binnenlandsch Bestuur, 24 September 1873, in de res. Bantam, achtereenvolgens te Serang, Rangkas-Betoeng, Serang, Anjer, Tjiringin, Serang en Tjiringin.

Benoemd tot controleur der2e klasse bij het Binnenlandsch Bestuur op Java en Madoera, 9 Augustus 1875, eerst te Tjiringin, daarna (Febr. 1877) te Bandjar-Negara (Banjoemas).

Vergunning bekomen tot het aannemen van de versierselen als ridder van de Orde van het Gouderi Kruis van Verdiensten met de Kroon, hem