is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hendrik Wijnaendts,

zoon van Cornelis Jacob Anton Wijnaendts en van diens eerste echtgenoote Helena Sophia Bernadina Polvliet. (van blz. 226).

Geboren te Leimuiden 9 Februari 1874.

Huwt te Amersfoort 11 Maart 1897. Wilhelmina Johanna Henrica Keetell,

dochter van Wilhelmus Johannes Henricus Gregorius Keetell, luitenant-kolonel der infanterie, en van diens tweede echtgenoote jonkvrouwe frederica Louisa de Lannoy. ') Geboren te Leeuwarden 30 Mei 1872.

Keetell

Hare 32 kwartieren zijn:

Keetell, deLannoy,

van Steenhard t, von Halbritter,

Nieuw enhuis, de Ruyter,

W i I m e r s, K u ij p e r,

van Lommen, Bigot deVillandry,

R i c a r d, v o n A v i 1 1 a,

Cannegieter,

Gord ij n, Kreylkamp,

de G 1 a u x,

van Brecht, vonWiesenberg,

Dronsberg,

Natarp, Bonnet,

Torck, Herbert (uit het graf.

de Marren, huis van Pembroke),

von Munster,

Godart. Brugman,

B r u s s t r o f.

') Zijne eerste echtgenoote was Jkvr. Magteld Philippine Aletta de L a n n o y, zuster zijner tweede vrouw.