is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hendrik Wijnaendts trad in militairen dienst op 30 Augustus 1889 als cadet bij het Wapen der Infanterie h. t. I. aan de Kon. Mil Acad. te Breda.

Cadet-Korporaal, 14 Juli 1892.

Bij Kon. Besl. van 25 Juli 1893 benoemd tot 2e luitenant bij het 5e Regiment Infanterie te Amersfoort.

Bevorderd tot le luitenant der Infanterie aldaar, 16 Juni 1897.

Met ingang van 1 November 1899 voor 3 jaren gedetacheerd aan de Hoogere Krijgsschool te 's-Gravenhage.

Met ingang van 1 November 1902 werkzaam gesteld als leeraar bij de Kon. Mil. Acad. te Breda en in verband daarmede overgeplaatst bij den Staf der Infanterie.

Uit hun huwelijk sproten:

1. Cornelis Jacob Anton Wijnaendts. Geboren te Amersfoort 4 April 1848.

2. Hendrik Wijnaendts.

Geboren te 's-Gravenhage 28 December 1901