is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Scabini et datum ut supra. Hadewich vurs. contulit Theodorico Bock ad usus sunte Katherijnen misse te syngen smorgens, Utteram scabinalem ac annuum et hereditarium censum van eenen alden schilde. Renunciavit warandizare, ind wurde die misse tot ennigen tijt niet gedaen, ind verginge soe sa/ men tusschen tienen ind elven alle vvexe die misse lesen dess maeckende, dat sij to elff uren vyt ind gedaen sa! sijn, post obitum mijns Hadewigen. Acta sunt.

Scabini et datum ut supra. Hadewich vurs. cum tutore contulit Hillecken hoir dochter ad usus ipsius et usus claustri in Roosem Utteram scabinalem et annuum et hereditarium censum van III enkele golden gulden. Renunciavit warandizare, post mortem ipsius. Acta sunt. (Anno 1507).

Cartularium van de St. Maartenskerk te I iel, geschreven door den pastoor Peter van Tephelen omstreeks 1560, berustende in het Rijksarchief te Arnhem.

Copia eens uytgesneden cedel per a, b, c, d, e.

Item Hadewyg Johan Pauwels huysvrou hefft gegeven ons Lieff Vrouwe eenen treek end een paternoster bij alsulcke voirworden dat die broeders onzer Liever Vrouwen sullen op onser vrouwe lichtmisse-dach ons liever vrouwen beelt sullen brengen op dat hoochaltair nae alder gewoenten ende sullen die pastoir in der tijt offeren een kan wijns. Ende wair dat nyt en schiedde, so mach die pastoir indertyt den treek ende dat pr. nr., sonde r eenich wederseggen van eenygen broeder. Hierbij sijn over ende aen geweest die pastoir van der kereke, Geiii Rutgers, Lubbert die Goltsmit ende Brigitten Boghers. Den treek is mit golden plaete ende mit dobbelde peerlen ende dese cedelen sijn gesneden uut één mit a. b. c. d. e. (Van omstreeks 1500).