is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijne voornoemde soenen offte iemandt van der kynderen wegen in des collateurs leven alhier als competente Richters geen brieven van collatie doen exhibieren, ende voell mynaer brieven van institutie doen versoecken, als zij nochtans omb eennige deuchdelickheit ende deuchdelicke possessie te hebben te doen beboert hadden; etc.

Und soe die voornoemde Wyllem Wijnantss in sulcker qualiteit op ten XIII Octobris XV LXXXV lest leden quam te overlijden: etc.

[Het oorspronkelijke stuk loopt nog verder; zie Inleiding, blz. 15].

L. Uit de Deductie van Johan en Willem Wijnants Willemszonen. 1585.

Dossier eener procedure voor her hof van

r (Zie blz. 122, 136, en 139 dezer

Gelderland. v ' '

(Sententie d.d. 28 genealogie).

Juni 1587).

Receptaden30 Deductie voor den Hove van Ghelrelant overgeNovembris geven vuyt den name und van wegen Johan W ij1585. nants ende Willem Wijnants voir oire beide respective soonen Cornelis Jansz ende Gerrit Willemsz, als respective gepresenteerde tot die vicarien van St. Brigitte ende St. Anne, gefundeert in St. Martenskercke binnen der stadt Tyell, und die voorn. Johan Wijnants, voor sich selffs als jetzige verus patronus, gerequireerde und gedaechde ter eenre,

op und tegens Henrick Wijnants van wegen sijner twe soonen Jan ende Lieven bij hem oick tot den voirs vicarien wel vermeintlick gepresenteert ende sich persuaderende te wesen patronum, requirant ter andere sijden.

1. Om we/cke etc.