is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

St. Brigitte Cornelis Jansz und tot die vicarie van St. Anna Gerrit WIllemsz dergerequireerde soone ende daerbij versocht van desen Hove behoirlicke institutie, etc. [In margine door den Griffier van het Hof bijgeschreven: In documento aliter nominantur nempe Cornelis Wijnants end Gerrit Wijnants als of die name Wijnants nomen familiae weer].

[De deductie loopt verder over 40 paragrafen voort; zie Inleiding blz. 15].

Zie voor verdere belangrijke acten de nooten in de genealogie zelve.

M. Inventaris en korte inhoud der stukken betreffende

den R. K. tak, welke berusten op liet Provinciaal Genootschap van K. en W. te 's-Hertogenbosch.

(Zie Opgave der Bronnen).

[Afschrift denkelijk van eene oude grafzerk].

Begraeffenis van Pauwels Wijnants en Elisabeth Cuypers zijn huisvrouw en

Jeronimus Wijnants raad en captein van de co/venieren van deze stad, zijn zoon, sterft 1601 op St. Nicolaasdag.

Barbara Wijtmans, huisvrouw van Pauwels Wijnants Jeronimuszoon, Raad en capitein, f 23 Juni 1633.

Pauwels de zoon sterft

Johanna van Casteren zijn huisvrouw, f 18 Septb. 1631.

Hendrick Danckarts, f

28 Juli 1574. Testament van Reijnier Philips Potteije en