is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pauwels Wijnen Suijskens, Corne/is Jaspars van Heeswijck en Peter Baudewijns van den Santvoirt, als voogden van Jasper en Barbara, minderjarige kinderen van voornoemden Pauwels bij Judit van Heeswijck, zijne 2e huisvrouw, dochter van Jasper Willemsz. van Heeswijck, en hebben gedeeld de goederen van voormelden Pauwels Wijnants, waaronder ook die, hem aanbestorven van zijn moeder bij deeling van 25 Septbr. 1634, waaronder o. a. een huis te Her male onder Schijndel.

1667. Inventaris der goederen nagelaten door wijlen Jaspar Wijnants van Rosan, gestorven te 's-Hertoqenhosch op 2 Januari 166/ ten huize van Herman Wijnants van Rosan.

1667. Acte van scheiding voor schepenen van den Bosch tusschen Herman en Matheus gebroeders en Franchoys Wonders als man van Josina Wijnants hunne zusters, alle 3 kinderen wijlen Paulus Wijnants van Rosand bij Johanna zijne eerste huisvrouw verwekt, dochter zijnde van Hermanus van Casteren, aangaande de goederen hun aanbestorven van hun halfbroeder Jasper zone van Paulus Wijnants van Rosandt voornoemd bij Judith zijn 2e huisvrouw, dochter van Jaspar van Heeswijck. Hiertoe behoorde o. a. eene rente op 29 September 1656 staande ten name van Jaspar en Barbara, minderjarige kinderen van Paulus voornoemd. Hebbende later genoemde Herman Wijnants van Rosant als gemachtigde van genoemde Barbara bij schepenactc van 's-Hertogenbosch van dato 8 April 1664 al hare goederen (en dus ook deze rente) getransporteerd aan genoemden Jasper. Verder een huis in de Peperstraat door hun moeder Judit van Heeswijk van hare ouders geërfd.

7 Januari 1669. Wij Lamhert Suijskens, licentiaet m de rechten, en Hendrick van Susteren verklaren, dat