is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ERRATA.

Blz. 10. r. 8 v.b. staat: toevoegt, lees: toegevoegd. 10, r. 7 v.o. „ (blz. 44), „ (blz. 45). 10, r. 7 v.o. „ (blz. ), „ (blz. 99). „ 10, r. 5 v.o. „ (blz. 46), „ (blz. 47). 10, r. 5 v.o. „ (blz. ), „ (blz. 105). 28, r. 10 v.b. „ 1658—1661, „ 1653—1661. 4o! r. 6 v.b. „ vóór, „ vóór.

41, r. 2 v.b. „ (Zie blz. 44), „ (Zie blz. 45). 41, r. 6 v.b. „ (Zie blz. ), „ (Zie blz. 99). 45, r, 3 v.b. „ (Van blz. 42). „ (Vanblz.41). " 54*, r'. 9 v.b. „ s), „ 4).

54, r. 11 v.b. „ 4), „ s).

56, r. 14 v.b. „ waren; ,, waren:

60, r. 15 v.b. „ (Zie blz. 73), „ (Zie blz. 74). 72, r. 12 v.b. „ Winandus. Hieronymi Winants, lees: Winandus Hieronymi Winants. 74, r. 1 v.o. staat: naegelaeten werd, lees: naege-

laeten wedr

76, r. 7 v.o. „ (Van blz. ), lees: (Vanblz.90). " 81, r. 7 v.o. „ ), „ ').

106, r. 3 v.b. „ de wijnaccijns, „ den wijnaccijns.

107, r. 19 en 18 v.o. staat: afafstammelingen, lees:

afstammelingen „ 131, r. 2 v.o. staat: 6), lees: s).

133, r. 7 v.b. „ zijner grootvader, lees: zijns

grootvaders.

140, r. 7 v.b. ,, de brandewijnen-accijns, lees:

den brandewijnen-accijns. 140, r. 8 v.b. „ de wijnlicent, lees: den wijnlicent. 142, r. 15 v.b. „ 1621 „ 1621 s)

150, r. 18 en 19 v.b. staat: Jan en en, lees: Jan en 153, r. 2 v.b. staat: welker, lees: welke „ 156, r. 7 v.b. „ van de guldens-licent en van de acijns, lees: van den guldens-licent en van den accijns. Blz. 158, r. 3 v.b. staat: (van blz. 139), lees: (van blz. 149). „ 166', r. 21 v.b. „ geslacht „ geslacht;

201, r. 20 v.b. „ Het tusschen haakjes geplaatste

vervalt.

„ 224, r. 11 v.b. „ ) lees: »).

227, r. 3 v.o. „ Anathais, „ Athénaïs.

Blz. 158, „ 166, „ 201,

224, „ 227,