is toegevoegd aan uw favorieten.

Engelsche en Nederlandsche markten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1321

(XXXXXXXXXXXXXXXX

x XXXXXXXXXXXXX X—X

( x I - x

€nae1$c)>e en ïlcderlandscbe 4 - lïïarkten - «

* X ~~ x

XX x

XxXx 1)OOR Xx

XX x

XX

xxxx C. 11. CLAASSEN

XX x

XX x

x x Rijkstuinbouwieeraar voor Zuid-Holland x

XX v

XX x

XX x

XX TE x

XX x

x x x

X X BOSKOOP. X

XX v

XX x

xx x

x x MET EEN VOORWOORD x

XX v

XX X

XX x

X X VAN v

XX x

XX X x

XxXx H S. J. MAAS X

XX x

X X Consul-generaal der Nederlanden A

XX

XX TE LONDEN. X

XX x

X x x x

v * v x y " X X X X

x x x x 190a xxxx

xxxx BRUSS & TACONIS, XXXX

xxxx Boskoop—Leiden. x x X * XXX X ly x—*—

X X

X