is toegevoegd aan uw favorieten.

Engelsche en Nederlandsche markten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedeelte door een handelsagent bijgestaan, die zijn zetel in een der groote

havenplaatsen zal hebben.

Beide beambten worden door het bestuur en de 5 commissarissen

gecontroleerd.

De ontvangsten der vereeniging bestaan in hoofdzaak uit den omslag te heffen over de bruto opbrengst van de verhandelde waren.

De vereeniging telt nu 493 leden, waarvan slechts de grootste helft heeft geleverd. Afdeelingen zijn opgericht te : Heteren, Herveld, Wadenoyen, Rossum, Geldermalsen, Zoelen, IJzendoorn, Maurik, Eek en Wiel, Dodc-

waard, Vleuten, Leeuwen en Wamel.

Elk der afdeelingen heeft een eigen bestuur, waarvan de Secret. Penningmeester (die de vergoeding van zijn eigen afdeeling krijgt) de administratie voert, de controle-merken aanhecht, voor de verzending zorgt enz. In elke afdeeling is in den fruittijd een controleur werkzaam.

In de voornaamste steden van Nederland zijn verkoopers aangesteld. Lijst van de verzonden waren van 10 Juni tot en met 8 Nov. 1898.

Kruisbessen 153542 kilogram.

Zwarte bessen 22160 r

Roode en witte bessen .... 6745 r Kersen 121249 *

Noten 1/59 "

Pruimen 72409 ,

Peren 226^9

Appelen 56976 „

Doperwten 4026

Aardappelen 36909 »

Mispels "

498541 Kilogram.

Diverse soorten fijn tafelfruit 1016 kistjes.

Perziken 3512 stuks.

Nemen we nu het slechte fruitjaar in aanmerking, dan kan gerust gezegd worden, dat de omzet reeds het eerste jaar hoogst belangrijk is, trots de enorme tegenwerking van de zijde der groote kooplieden en het wantrouwen van den kant der kweekers, die overwonnen moesten worden. Een volgend jaar zal de omzet waarschijnlijk belangrijk rijzen, wijl alles beter kan georganiseerd zijn en geprofiteerd kan worden van de ervaring in 1897 opgedaan.

Van het hoogste belang moet het geacht worden voor tic welvaart der vereeniging, dat de kweekers doordrongen worden van de verplichting die op hen rust, om zoodra het mogelijk is, een opgaaf aan het Bestuur te verstrekken van de hoeveelheid, welke zij door de vereeniging wenschen