is toegevoegd aan uw favorieten.

De mergscheede-ontwikkeling aan de vezels van den nervus octavus binnen het centrale zenuwstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoowel links als rechts nog toevoer van den Flechsig'schen bundel. De Gower'sche bundel licrt nosf vlak

O O

dorsaal van de, 1111 veel grooter geworden, oliva inferior.

De zoogenaamde binnenafdeeling van het corpus restiforme wordt gekenmerkt door een aantal dwars getroffen, merghoudende vezeltjes, die in typische bundeltjes gegroepeerd liggen. Het meest mediale deel, vlak dorsaal van den fase. solitarius N. X, bevat neerdalende vezels die tot het systeem van den N. VIII behooren, en wel den zoogenaamden Roller'schen wortel, waarvan de vezels vergezeld zijn van grijze stof. Het meer laterale deel van den zoogen. binnensteel bevat, althans links in de coupe, nog de meest proximale uitloopers van den Burdach'schen kern, terwijl op die plaats meer proximaal de Nucleus Deiters optreden zal. Tusschen het ovale veld van het corpus restiforme en den, nu van de laterale periferie verdrongen, spinalen trigeninuswortel, respectievelijk sub. stantia gelantinosa, is een breede merglooze strook.

De fasciculus longitudinalis posterior is verder dorsaalwaarts gerukt, en geheel gescheiden van den lemniscus principalis. De vestibulo-spinale baan ligt nog op dezelfde plaats als in de vorige figuur.

Rechts, waar de coupe iets meer proximaal valt dan links, is reeds een eerste besfin van het tuberculum acusticum aanwezig, waarin echter nog geen merghoudende vezels.

Wat meer proximaal echter (fig. 3) vindt men er een laagje merghoudende vezels in, het zoogenaamde diepe merg. Dit is geen enkelvoudige laag, maar bestaat uit meerdere verdiepingen (fig. 3 links). Vlak op het ovale veld ligt een smal randje van schuin getroffen vezels, daarop volgt een even smal mergloos laagje, en daarop een laag overlangs getroffen vezels. Het meest mediale laagje bestaat uit vezels die later zullen blijken aan den dorsalen pool in het tuberc.