is toegevoegd aan uw favorieten.

De mergscheede-ontwikkeling aan de vezels van den nervus octavus binnen het centrale zenuwstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deel uitmaken van het corpus trapezoides. Iusschen deze beide in liggen wortelvezels die door en mediaal (enkele ook lateraal) van het ovale veld van het corpus restiforme in ventrodorsale richting verloopen. Wat er van deze vezels wordt zal ik later beschrijven. Deze verdeeling in drie groepen is geen strenge niet alleen de meest mediale worden vezels van het corpus trapezoides, niet alleen de meest laterale treden in den nucleus ventralis in. Maar ik leg er den nadruk op dat reeds in de meest distale coupes van den stam waarin wortelvezels van den N. VIII in het centrale zenuwstelsel intreden, deze waaiervormige uitspreiding naar verschillende richtingen plaats heeft, zoodat het mij onmogelijk is binnen het centrale zenuwstelsel onderscheid te maken tusschen een lateralen, distalen wortel die uitsluitend vezels voor het tuberculum acusticum en den nucleus ventralis zou bevatten, en een meer proximalen, medialen wortel, bestaande uit de rest der wortelvezels. Wel kan ik zeggen dat de vezels voor den nucleus ventralis 't meest distaal beginnen in te treden — de distale vezels omgekeerd gaan echter lang niet alle naar den nucleus ventralis.

Onder de distaal intredende wortelvezels hebben die welke wij reeds in het tuberculum acusticum beschreven als het meest mediale laagje van het diepe merg een eigenaardig verloop. Zij kruisen den nucleus ventralis in zijn mediaalste deel met den overigen stam van den N. VIII mee, en trekken dan mediaal van het ovale veld dorsaalwaarts. Dan verloopen zij door het dorsaalste deel van het ovale veld distaalwaarts, zoodat zij reeds op meer distale coupes als een klein groepje dwars getroffen vezels in en naast het ovale veld gezien werden, om dan, nog meer distaal, in het tuberculum acusticum in te treden aan zijn dorsalen pool, en in het diepe merg over te gaan.

Andere vezels wenden zich, in het gebied van de