is toegevoegd aan uw favorieten.

Klinische voordrachten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

i.

Bladz.

Een meisje van 4 jaar, lijdende aan chronische diarrhoe, krijgt op den leeftijd van l'/2 jaar een aanval van kramp in de extremiteiten, waarbij deze stijf worden in een eigenaardige houding. — Herhaling dier aanvallen vooral als het kind, in plaats van diarrhoe, obstipatie heeft. — Het patientje vertoont het verschijnsel van Chvostek. — Trousseau's phenomeen. — Erb's symptoom. — Diagnose: „tetanie". — De tetanie in casu als een complicatie van het chronisch darmlijden op te vatten. — Aanwijzing der behandeling . . 1

11.

Geschiedenis. — Ettmiiller (1708), John Clarke (1815), Steinheim (1830), Dance (1831), Corvisart, ïrousseau, Erb, Chvostek, Hoffmann. — Optreden der tetanie op bepaalde plaatsen. — Idiopathische tetanie der volwassenen. — Tetanie by kinderen. — De kramp bij tetanie, voorafgegaan door paraesthesieën, gepaard met pijn. — Houdingen der hand bij tetanie. — Uitbreiding der krampen. — Laryngospasmus. — Gevallen van ïrousseau met algeraeene spierkrampen. — Toestand van het bewustzyn. — Psychische stoornissen. — Trousseau's phenomeen een reflex verschynsel of een gevolg van verhoogde mechanische prikkelbaarheid der motorische zenuwen. — Intentiekrampen. — Onderzoekingen over Chvostek's verschynsel. — Escherich's mond- en Thiemich's lippen-phenomeen. — Erb's symptoom. — Mann en Thiemieh over de galvanische prikkelbaarheid der zenuwen by kinderen mèt en zonder tetanie. — De verhooging der electrische en mechanische prikkelbaarheid der sensibele zenuwen (Hoffmann) en van den nervus acusticus (Chvostek Jr.) —Trophische stoornissen: cataracta zonularis, by tetanie 8