is toegevoegd aan uw favorieten.

Klinische voordrachten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in dien tijd voorspoedig opgegroeid. Maar nadat het gespeend was en eenigen tijd gemengd voedsel had gebruikt werd het ongesteld en bleef sedert dien tijd sukkelen. H^gtnne ontlasting en had dikwijls pijn in het buikje. Zoo nu en dan as de ontlasting wel eens weder wat meer gebonden en minder stinkend dan gewoonlijk, doch recht gezond werd het knd niet meer; het groeide slecht, was mager enlg ei en Zwak Ult' Intusschen had het op tijd tanden gekreTpra"™' he' tW6aie l6Vensjaar' al gaan loopen

eemeD<Jet«»^iT 18 Ta'"ien 0U'J ™S kreeg het ™°r "et

*m\T,ru T kramp * an"«es « handje», ter-

'Jl het "l0kbaar daarbij ook pijn had. Die aanval ging na ,ïeer voorbij-Doch met

vaT kir T "U ""ke"S 01> "ieDW der6e"jk8

maar ook pi H ."'et a"een in ar",R'es e"

don „ch 2 ,JeS "" V°etjeS' langzamerhand herhaal-

dL.! '"eer "leer' en in tatate 11

lagen zou, zoo vertelde ons de moeder, het kind or drie

gehad hebben. De kramp hield daarbij meestal eenige uren

extremiteit "? heel6" iag ^ Het ki»« *»

stiil' ",J" ™eg'J"' ',c vi"gcrs der handen werden

stijl tegen elkaar gedrukt en eenigszins gebogen- ook de

armpjes en de beentjes werden slijl, zöó zeil da't i leder

ze niet, zonder geweld te gebruiken en het kind pijn te

keerden" dTl T™* """ """S6"' Ceed ziJ dat' "a"

« fk weL T ' Z°°dra Z'j W6r<Ien los8elat™.

ellijk weder in de vroegere eigenaardige houding terug. Do

STELT* r te hel,ben opsemerkt.dat** u- **

het best bevond, als het dikwijls en daarbij dunne ontlasting

. ' a" wanlen 00k de kramp-aanvallen minder voor. Werd

echter de ontlasting trager, en bleef deze somtijds oen dag de aanv 0**" ^ het k""1 0p en vert»»»den zich

denXf■ °P DC ee""St ™ het was i»

melk or ff'T- meestal was hot zeer dorstig en dronk gretig melk. Of het kind ooit koorts had wist de moeder ons niet