is toegevoegd aan uw favorieten.

Klinische voordrachten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het voorkomen van laryngospasmus bij tetanie, hoewel frequent, niet constant. Maar wij hebben rekening te houden met het feit, dat laryngospasmus bijna uitsluitend bij zeer jonge kinderen voorkomt. Er zijn dus nog zeer bijzondere, ons onbekende omstandigheden, die met den leeftijd verband houden, noodig om de aandoening te doen ontstaan. En de statistieken, die alleen met het aantal der gevallen, en niet met den leeftijd der kinderen, waarbij die gevallen werden waargenomen, rekening houden, kunnen wij niet zonder nadere correctie aanvaarden.

Naar het mij toeschijnt is het verband tusschen laryngospasmus en rhachitis geen ander, dan dat bij rhachitis het zenuwstelsel, evenals alle andere organen — ik herinner U aan de bij rhachitis zoo veelvuldig voorkomende aandoeningen van luchtwegen en ingewanden — in een zeer labiel evenwicht, in een hoogst kwetsbaren toestand verkeert. De rhachitis is de ziekelijke bodem, waarop het onkruid van verschillende ziekten maar al te welig tiert.

*

♦ #

Behalve laryngospasmus komen bij kinder-tetanie niet zelden ook algemeene convulsies voor. Nog pas kort geleden kwam er op onze polikliniek een moeder met een kind van 8 maanden dat sedert eenige dagen een eigenaardige stijfheid in de armpjes, handjes en voetjes vertoonde. Het patientje werd met de moederborst gevoed, toch had het bijna steeds met de ontlasting gesukkeld. Deze was meestal dun en groen. Een paar maanden geleden zou het kind ook nog een longontsteking gehad hebben. Bij onderzoek bleek ons, dat de handjes den vorm van een vuist hadden aangenomen, waarbij de duimen in de handen geslagen waren en door de gebogen vingers omklemd werden gehouden; alleen bij aanwending van heel wat kracht gelukte het de handjes te openen, doch zoodra men de opengevouwen handen even losliet werden de vingertjes weder dadelijk gebogen en de handjes weer tot vuistjes