is toegevoegd aan uw favorieten.

Klinische voordrachten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer men de verschijnselen van liet m\ xoedeem tegenover die van Basedow's ziekte plaatst, dan is het duidelijk dat de eene ziekte bijna het volkomen tegenbeeld vormt van de andere, en men komt dan, zooals ik daar straks reeds opmerkte, tot de conclusie, dat, indien het vaststaat, dat het myxoedeem het gevolg is van gebrekkige of ontbrekende schildklierfunctie, dan ook de ziekte van Basedoyv aan eene ziekelijk verhoogde lunctie dier klier moet worden toegeschreven. Ik wil U slechts even aan eenige der belangrijkste verschijnselen van beide ziekten herinneren.

Bij myxoedeem trage geestelijke werkzaamheid, langzame spraak, langzaamheid bij alle bewegingen; bij morbus Basedowii levendigheid van geest, snelle spraak, gejaagdheid en haastigheid der bewegingen.

Bij myxoedeem koude, drooge huid, verhoogd subjectief gevoel voor koude, verlaging der lichaamstemperatuur; bij morbus Basedowii warme, zeer vochtige huid, een hinderlijk gevoel van warmte, verhooging der lichaamstemperatuur.

Bij myxoedeem langzame pols, trage hartswerkzaamheid; bij morbus Basedowii snelle pols, hartkloppingen.

Bij myxoedeem constipatie, bij morbus Basedowii diarrhoc.

Bij myxoedeem gunstige invloed van toediening van schildklier-praeparaten, bij morbus Basedowii ten gevolge daarvan

verergering van den toestand.

* *

*

Wanneer wij willen trachten zelf eene verklaring voor de pathogonese van den morbus Basedowii te geven, dan mogen wij niet verzuimen allereerst uiteen te zetten, dat geen van de tot nog toe gegeven verklaringen voldoende mag geacht worden. Van de theorieën, welke slechts enkele aanhangers gevonden hebben, zooals bijv. van die, welke Basedow s ziekte eenvoudig als een neurose opvat, meenen wij te mogen zwijgen.

De theorie, die de oorzaak der ziekteverschijnselen in het