is toegevoegd aan uw favorieten.

Klinische voordrachten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«reasonably bc doubted whether surgieal treatment is not 011 »the whole worse than useless." Deze uitspraak klonk al zeer weinig bemoedigend voor de chirurgen. Maar er was reden voor die sombere opvatting. Want men moest erkennen, dat het betrekkelijk groot aantal sterfgevallen na operatief ingrijpen bij morbus Basedowii waargenomen, zelfs den meest sanguinischen chirurg tot kalmte moest stemmen, en dat te eer nog, omdat deze ziekte, gelijk Reiin te recht opmerkte en ook Berry niet verzuimde in het licht te stellen, in zeer vele gevallen ten slotte van zelf geneest of althans in een voor den patiënt zeer dragelijken toestand overgaat.

Zoo scheen het dus nog kort geleden alsof de chirurgische behandeling van Basedow's ziekte in het vervolg slechts bij uitzondering toegepast of misschien zelfs geheel verlaten zou worden. Doch er zijn weldra weder betere berichten gekomen, die de hoop hebben doen herleven, dat de chirurgie geroepen is aan talrijke lijders van Basedow's ziekte de verloren gezondheid terug te geven.

Die gunstige berichten kwamen uit de kliniek van Kocuer te Bern.

In de »Mitteilungen aus den Grenzgebieten der Medizin utid Chirurgie" verscheen namelijk in het vorig jaar een uitvoerig stuk over morbus Basedowii van de hand van Ai.hert Kocher, een publicatie, die ik bij mijn besprekingen reeds herhaaldelijk heb geciteerd. In bedoeld artikel gaf Kocher verslag van de uitkomsten bij de operaties aan 59 basedow-lijders verkregen. Van die 59 patiënten waren er 37, die, toen zij ter operatie kwamen, het volledig beeld van Basedow's ziekte aanboden met alle de voor die aandoening karakteristieke verschijnselen. Bij de overige 22 gevallen van duidelijken morb. Lïasedowh ontbrak het een of ander symptoom der ziekte of werd de operatie niet op het hoogtepunt der aandoening verricht.

De methode van opereeren was in de verschillende gevallen verschillend: zij bestond in 14gevallen in halfzijdige excisie; in 10 gevallen in ligatuur van arteries; in 19 gevallen in half-