is toegevoegd aan uw favorieten.

Klinische voordrachten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

litatieve geestesafwijking. Mijns inziens heeft men daarom ten onrechte dezen toestand met den naam van «idiotie" bestempeld.

Beschouwen wij het patiëntje nader: op de afwijkingen aan den schedel, de wangen, den mond en de tong en op de wanverhouding tusschen romp en extremiteiten heb ik l reeds gewezen.

Ik maak U thans ook nog opmerkzaam op het betrekkelijk spaarzaam aanwezige hoofdhaar, dat allen glans mist en er dor en droog uitziet, terwijl de afzonderlijke haren grof en dik zijn; op den neus met ingevallen rug en dikke breede punt; op de diepe rimpels in het lage voorhoofd, waardoor het kind niet alleen een ouwelijke maar vooral een bedrukte gelaats-uitdrukking vertoont.

Bij het onderzoek van den mond treft het ons, dat dit 8-jarig kind nog in het bezit is van alle melktanden.

De hals is uiterst kort, zoodat het is alsof het hoofd onmiddellijk op den romp is geplaatst.

Borst, schoudergordel en rug zijn betrekkelijk krachtig ontwikkeld, de buik steekt sterk vooruit, de navel puilt uit.

Boven de sleutelbeenderen ziet gij eigenaardige verhevenheden , die bij betasten als vetkussentjes aanvoelen. De armen zijn kort, dik en plomp, vooral de bovenarmpjes; de handjes zijn kort en breed, de vingers kort en dik. Ook de beentjes zijn kort en de voetjes buitengemeen plomp. De tibiae zijn buitenwaarts gebogen. De pijpbeenderen maken bij het aanvoelen den indruk zwaar en dik te zijn; vooral aan de bovenarmpjes is dat het geval.

De huid aan de extremiteiten is, vooral aan de uiteinden, blauw, cyanotisch gekleurd en koud; de huid is voorts zeer droog en schilferend.

Oedemen zijn er niet, maar er schijnt een dikke, slappe vetlaag onder de huid aanwezig.

De pols van het kind is matig gevuld, weinig resistent, de frequentie is betrekkelijk gering, ze bedraagt 64 slagen per