is toegevoegd aan uw favorieten.

Klinische voordrachten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik ben in de gelegenheid U door cenige photogrammen de inderdaad wonderbaarlijke veranderingen te demonstreeren, welke door de toediening der pulv. gland. thyreoideae kunnen worden tot stand gebracht. Gij ziet hier, M. H., het photogram van een aan sporadisch cretinisme lijdend 6-jarig meisje (zie PI. III), dat eenige jaren geleden op mijne kliniek werd opgenomen. liet kind was toen slechts 77 cM. lang, terwijl als gemiddelde lengte voor ilien leeftijd bij meisjes door Quetelet 103 cM. wordt opgegeven. Het kind was dus '20 cM. te kort.

Het patiëntje kon nog niet alleen staan, nog niet spreken, zij kon hoogstens enkele korte klanken, als „ja", »ta", uitstooten.

Het uiterlijk van het kind behoef ik U niet te beschrijven, evenmin de overige kenmerkende lichamelijke afwijkingen. Gij kunt ze zien; ze waren dezelfde als bij het kind, dat ik IJ daareven demonstreerde. Door dit photogram (zie 1*1. I\) kunt Gij U overtuigen van den eigenaardigen vorm van de handen en vingers van dit patientje. De plompheid van de hand met de korte, dikke vingers is karakteristiek.

En ziet nu eens hier deze photografische opname, 8 maanden na de eerste vervaardigd (zie PI. IV. Dat K ). De gunstige invloed van het toegediende schildklierpoeder is niet twijfelachtig, dunkt mij! Het kind kon nu alleen staan en loopen, allerlei woorden zeggen, was vroolijk en speelsch geworden, terwijl het, toen het op de kliniek kwam, even apathisch was, als het meisje, dat wij daareven samen onderzochten. De hernia umbilicalis was verdwenen, de mond gesloten, de uitdrukking van het gelaat geheel veranderd.

Hier op dit photogram (zie PI. IV. Pat. K. gekleed) ziet gij hetzelfde kind nóg eens. liet is een aardig, vroolijk, lief kind geworden. Nadere toelichtig behoeft dit portret niet; het is op zichzelf welsprekend.

Vier jaar na het begin der thyreoïd-behandeling was de lichaamslengte 103,0 cM. Het kind was dus 20,0 cM. in den tijd van vier jaar gegroeid. Waarschijnlijk zou het nog meer