is toegevoegd aan uw favorieten.

Klinische voordrachten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

epiphysen der ossa metacarpalia en der vinger-phalangen is duidelijk te zien. Verder tellen wij hier reeds 7 handwortelbeentjes. De verbeening van het os pisiforme begint volgens Külliker eerst met het 12<ie jaar.

Vergelijkt nu eens met deze normaal ontwikkelde hand het Rüntgen-photogram van de hand van het 8- jarig meisje, dat wij hier hebben gezien en besproken (zie PI. II.): geen beenkernen zijn er aan de epiphysen van de verschillende beenstukken te zien en van de handwortelbeenderen ziet gij slechts drie verbeeningskernen, namelijk die van het os hamatum, het os capitatum en het os triquetrum. Onder normale omstandigheden begint de verbeening van het os capitatum en hamatum in het l»te levensjaar, die van het os triquetrum in het 3<io, van het multangulum majus en lunatum in het ode, van het naviculare en multangulum minus in het 6<lo tot 8ste jaar. De epiphysen-kernen van radius en ulna verschijnen in het 2<ïo tot het 5de levensjaar. De metacarpalia verkrijgen (uitgenomen het os metacarpale van den duim) aan hun distale einde een epiphyse, waarin een beenkern optreedt in het 3<'« levensjaar. De verbeening van de epiphysen der vinger-phalangen begint op denzelfden leeftijd als die der metacarpaal-epiphysen.

liet verbeeningsproces bij ons 8-jarig aan sporadisch cretinisme lijdend kind is dus slechts zoover gevorderd als bij een kind van nauwlijks 3 jaar!

Iets verder gevorderd is het verbeeningsproces aan de hand van het kind met ongestoord intellect en slechts geringe afwijkingen in het gelaat, waarbij wij de diagnose stelden vooral op grond van de wanverhoudingen in de ontwikkeling van romp en extremiteiten. Gij ziet op dit röntgen-photogram, (zie PI. VII), dat de stand van het verbeeningsproces overeenkomt met dien van een kind van ruim 3 jaar.

liet groote voordeel, dat wij dus voor de diagnostiek van het infantiel myxoedeem van de röntgen-stralen kunnen trekken, is V thans duidelijk geworden. Wij zijn door dit hulpmiddel niet alleen in staat om in de meest onduidelijke