is toegevoegd aan uw favorieten.

Klinische voordrachten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar tuberculose en rayxoedeem bij hetzelfde individu samengaan, daar kan het wellicht zijn, dat, evenals in ons geval, de tuberculose onder het gebruik van het schild klier-praeparaat geneest.

* *

*

Bij de bespreking van het infantiel rnyxoedeem heb ik U meegedeeld, dat de verschillende gevallen belangrijke verschillen toonen in de hoeveelheid en in de intensiteit der verschijnselen. Ik liet IT daarbij o. a. de photogrammen zien van een in mijn kliniek waargenomen geval, waarin het patiëntje een volkomen normale intellectueele ontwikkeling vertoonde, terwijl in de gelaatstrekken van het kind ook niet de voor infantiel rnyxoedeem klassieke afwijkingen te zien waren. Dergelijke incomplete gevallen komen nu ook bij liet rnyxoedeem der volwassenen veelvuldig voor. Vooral de psychische verschijnselen, de intellectueele apathie en de zwakte van het geheugen, zijn in vele gevallen slechts in zeer geringe mate aanwezig. Somtijds ontbreken zij geheel.

Nu heb ik reeds vroeger gezegd, dat het sporadisch cretinisme m. i. ten onrechte met den naam myxoedemateuse idiotie is bestempeld, omdat de lijders aan die ziekte eigenlijkgeen idioten zijn. Zij zijn achterlijk in hun geestelijke ontwikkeling, zoodat bijv. een lijder aan sporadisch cretinisme op 10-jarigen leeftijd zich gedraagt als een kind van 3 a 4 jaar. Maar als men ze nauwkeurig observeert dan zijn zij toch bijzonder intelligente kinderen van 3 a 4 jaar, niet in hun spreken, maar in hun gedragingen. Hoewel zij niet kunnen spreken en uiterst apathisch zijn, men kan zeer goed bemerken, dat zij toch meer begrijpen dan kinderen van 3 a 4 jaar, waarmede zij, terwijl zij tien jaar oud zijn, in uiterlijk overeenkomen, llun intellect werkt uiterst langzaam , maar het is beter ontwikkeld dan hun gebrekkig spraakvermogen doet meenen.

Zoo zijn ook de volwassenen, die aan rnyxoedeem lijden