is toegevoegd aan uw favorieten.

Klinische voordrachten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vóór zijn huwelijk aan den drank verslaafd was en nu in een gesticht voor dronkaards verblijf houdt.

De lichaamslengte van deze kleine patiënte is 1.29 M., het lichaamsgewicht 27.2 Kg. De gemiddelde lichaamslengte van een 23-jarige vrouw is 1.57 M. en het lichaamsgewicht 55 Kg.

Haar stem heeft nog het karakter van een kinderstem en als men haar zoo verstandig hoort spreken, dan vormt juist de klank van haar kinderstemmetje een eigenaardig contrast met haar wijze woorden en logisch ontwikkelde gedachten.

liet beenstelsel is buitengewoon tenger van bouw, de spieren slap, de panniculus adiposus zeer gering, de huid weinig

elastisch, wat droog.

Maar liet geheele lichaam, hoewel bijzonder klein, is volkomen goed geproportioneerd. Wij zien bij haar niet, zooals bij de lijders aan infantiel rnyxoedeem, een wanverhouding in de grootte van het hoofd, den zwaren bouw van den romp en de geringe lengte der dikke extremiteiten. Als Gij haar nu ontkleed ziet (PI. XIII), dan moet het U opvallen, dat wij hier dezelfde verhouding in grootte van hoofd — (de grootste omtrek van het hoofd bedraagt 50 cM.) — bouw van romp en lengte van armen en beenen zien, die wij bij den volwassene waarnemen. Gij herinnert U, dat bij het kind het hoofd groot, de romp zwaar is, de beenen daarentegen dik en kort zijn en dat eerst later de extremiteiten naar verhouding sneller gaan groeien dan de romp. Het menschelijk lichaam vertoont eerst in de puberteitsjaren, door de dan sterk toegenomen lengte van armen en beenen, de normale slankheid van bouw.

Wij hebben dus bij deze patiënte, als wij alleen ons oog vestigen op de onderlinge verhoudingen der lichaamsdeelen, met een kleine volwassene en niet met een (/root kind te doen.

Naar het intellect alleen oordeelende kunnen wij zeggen, dat zij volkomen op den naam van «volwassene mag aanspraak maken.

Maar geheel anders is het als wij haar naar de ontwikke-