is toegevoegd aan uw favorieten.

Klinische voordrachten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wekkende beschrijvingen van gevallen, dooi' liem zelf waargenomen, en leverde het eerst de bijzonderheden van het vrouwelijk achondroplastisch bekken kennen. Pouak verrijkte zijn studie, behalve met nauwkeurige afbeeldingen van het bedoelde bekken, ook met de sprekende teekeningen van een achondroplastischen foetus en het skelet daarvan, en met die van drie vrouwen met achondroplasie, van welke er ééne door Pouak zelf werd onderzocht. Deze vrouw (zie PI. X'N II11.1) was 27 jaar oud, zij zou slechts één enkel «rapport sexuel" gehad hebben en tengevolge daarvan zwanger geworden zijn. Haar lichaamslengte was 1.15 M.. Zij was goed gespierd, ze had het hoofd en den romp van een volwassene; het hoofd was zelfs buitengewoon groot. De neus was plat, de bovenste en de onderste extremiteiten waren zeer kort, doch zeer weinig gekromd, de panniculus adiposus was sterk ontwikkeld; de geestelijke vermogens schenen intact. Porak verloste de vrouw door cephalotripsie en embryotomie. Zij genas. Later werd zij opnieuw zwanger. Zij ging toen naar het «hopital Tenon", onder leiding van Dr. Riiïémont-Dessaignes. Deze geneesheer verrichtte bij haar de keizersnede en extraheerde daarbij een levend kind «présentant les lésions du rhachitisme congénital." Het kind geleek, zoo schreef Dr. Hibkmont-Dessaignes, volkomen op de moeder. I let had een lengte van 48 cM., en mat van de kruin tot den navel 30 cM., van den navel tot de hielen 18 cM..

In dit geval van Porak werd dus erfelijkheid van het lijden waargenomen. Datzelfde was liet geval bij een observatie van Baldwin, waarin de moeder (zie PI. XV11I, N) door sectiocaesarea van een levend kind werd verlost, dat dezelfde misvorming vertoonde als de moeder. In een geval, door Boekii beschreven (zie PI. XVIII F en F1) zouden de vader en een zuster deipatiënte ook de verschijnselen van achondroplasie vertoond hebben.

* *

*