is toegevoegd aan uw favorieten.

De questierders van den aflaat in de noordelijke Nederlanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mede wordt dan het wonder verricht. Welk is nu dat wonder? Hoe en waarvoor wordt deze bisschopsband gebruikt? Op deze vragen kunnen we het volgende antwoord geven: Vooreerst worden verschillende voorwerpen als medaillons, hoorntjes, ringen enz. in aanraking gebracht met het opgenaaide stukje stool, zoodat ze als amuletten tegen de hondsdolheid kunnen dienen; ten tweede wordt bij gebleken besmetting de incisie toegepast, dit is een kleine operatie, waardoor in een sneetje, dat op het voorhoofd is gemaakt, een draadje van die stool wordt gelegd. I let is bekend, dat in de Middeleeuwen gelijk ook in onzen tijd, allerlei heiligen bij ziekte werden aangeroepen; daarbij had ieder zijn eigen gebied. Zoo werd St. Anthonius aangebeden tegen het „ignis sacer", een soort van vlekziekte; St. C ornelms tegen de toevallen en St. Mauritius tegen de hoofdpijn. Menigeen zal u tegenwoordig nog in hoogen ernst verzekeren, dat hij zich van de tandpijn verlost heeft, door zich in de broederschap van St. Apollonia voor tien jaar te laten inschrijven '). Zelf zag ik in eene kerk te Leuven een bus. waar boven stond : „St. Apollonia. — Tegen de tandpijn". Door een gave kon men zich dus van die lastige pijn bevrijden. Het verband tusschen de ziekte en den heilige is meestentijds niet meer te bepalen. Rij Apollonia waarschijnlijk wel; haar hebben h.ire \ ijanden de tanden uit den mond geslagen en hierom was zij de heilige tegen de tandpijn. Eenige jaren geleden heeft D. H. Kerler alle heiligen opgesomd die men ter genezing van verschillende ziekten met goede uitkomst kan aanroepen 2). Zoo gold St. Hubertus als geneesmeester van de hondsdolheid (rabies). In een der vele winkels van het dorpje St. Hubert had ik een klein medaillon gekocht, ter waarde van enkele centimes. I oen de geestelijke die mij de stool liet zien, vertelde, dat men daarop medaillons zegende, toonde ik hem het door mij gekochte. Zonder dat ik het van hem vroeg, nam hij het mij uit de hand, plaatste het op het stukje stool, dat op het kussen was gehecht, en overhandigde het mij weder na een onverstaanbare zegenbede te hebben uitgesproken. Zulke gezegende medaillonnetjes worden door de Roomschen als amuletten om den hals gedragen; men gelooft, dat ze tegen de hondsdolheid beveiligen. Een veertig

1) Aug. Gittóe, Geloofszaken en Volksgeneeskunde in Volkskunde, ij d s c h r 1 f t voor Nederlands che Folklore, Gent 1893 Jaarg. VI, 1,1/. 6~ -1

2) D. H. Kerler, DiePatronate der Heiligen, Ulm 1905.

.