is toegevoegd aan uw favorieten.

De questierders van den aflaat in de noordelijke Nederlanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78. 1503 (Sept. 13). Het klooster van St. Huberlus erkent van het kapittel van der, Dom ontvangen te hebben de som van 50 Rhjnsche guldens, jaarlijks verschuldigd voor de quest in het Sticht.

Universis et singulis etc. Universitati vestre etc.

Orig. Chart. Archief v. d. Dom, - X. ' Een gebroken zegel.

N°. 2008. 12 regels; 24 cM. lang; 11 cM. breed.

79. 1504 (Jan. 4). Decaan en kapittel van den Dom te Utrecht geven aan Atitonius Hugonis, pro/essus van 't klooster St. Anthonius, van de orde St. Augustinus te Vienne, verlof om gedurende 10 jaren met de quest van dit klooster rond te gaan, mits jaatlijks betaald worde 213fr. in 3 termijnen.

Decanus et capitulum etc.

Mich. Keyen de Breda,

not. subscr.

Orig. Chart. Archief v. d. i)om, N°. 2028.

De zegels ontbreken.

>7 regels ; 37 cM. lang; 20 cM. breed.

80. 1508 (Maart 4). Het klooster van St. Huberlus erkent van het kapittel ontvangen te hebben de som van 50 Rhijnsche guldens, jaarlijks verschuldigd voor de quest in het Sticht.

Universis et singulis etc. Universitati vestre etc.

Orig, Chart. Archief v. d. Dom, De zegels ontbreken.

N°. 2183. / 12 regels; 23 cM. lang; 11 cM. breed.

81. 1510 (Febr. 8). Het kapittel van den Dom te Utrecht, gezien hebbende een apostolischen briej van paus Julius II, waarin deze volkomen atlaat geeft aan allen die ten strijde gaan of medehelpen den strijd te voeren tegen de ongeloovige Tartaren, gelast aan de onderhoorigc geestelijkheid, dat men de collectoren in de kerken toe/ate.

Decanus et capitulum ecclesie Traiectensis, universis et singulis ecclesiarum collegiatarum, etc., salutem in Domino sempiternam. Quia sanctissimus in