is toegevoegd aan uw favorieten.

De Honte en het eiland Borssele

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haald, wordt gezegd, dat de stroom de Honte zich uitstrekte van de W ielitige tot bij de Saeftinge. (d) Eu ook de benaming van het land hield met die van dit water verband. Het grondgebied van de parochiën en buurten Waarde, Maire, Valkenisse, Vinkenisse, Rilland, Ouwerdinge, Hinkelenoord, Agger en Bath vormde tot den einde toe het „Land tusschen de Honte en de Hinkelinge", omdat het door die beide in elkander vloeiende stroomen lag ingesloten. Nergens komt het water voor als Wester-Schelde, en wanneer van een Scaldis of Schelde in oude bescheiden sprake is, moet daarbij uitsluitend worden gedacht aan den stroom, die sinds eeuwen her dit gewest deelde in een Zeeland beoosten en in een Zeeland bewesten Scheld.

Ook Hooft, over de vloot, die van Spaansche zijde voor het ontzet van Middelburg in 1573 was uitgerust, schrijvende, zegt dat die scheepsmacht werd gesplitst in 30 schepen onder n'Avir.a en in 70 onder Gumes en Romkho, om des te zekerder binnen de stad te komen; liet eene deel liep van Antwerpen de Honte af, het andere van Bergen op Zoom ter Schelde uit. Ook bij dezen schrijver heet het water alzoo nog Honte en de stroom langs Bergen op Zoom, Schelde.

Eveneens werd het water door den Gouverneur van Walcheren, Johan Smit van Baarland, in zijn geheel nog met den naam van Honte aangeduid. Deze had getracht het afkomen der vloot van Antwerpen te verhinderen dooide vaart bij Lillo te versperren. De Gouverneur had daarom hij schrijven van 21 Maart van bovengenoemd jaar verzocht, dat ook Brouwershaven groote geballaste buis- en heudeschepen zou doen afvaren naar de Honte, om de ondernomen afsluiting of versperring te kunnen volbrengen. Nergens vindt men in de bescheiden van een Wester-Schelde gewag gemaakt.

V,. :,'LMry J' Ju "F: STom-.HAit. Inventaris vau het Oud-archief van Middelbare JVo. 2301. Zie ook bladzijde 31 van dit werk. "