is toegevoegd aan uw favorieten.

De Honte en het eiland Borssele

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VII.

Polders van West-Borssele. De Zellinge- of Hollepolder. Terugblik. Overdracht van ambacht aan anderen. Jacoba van Beieren verkrijgt Borssele. Frank van Borssele als ambachtsheer van Borssele. Andere Heeren van het land. Onderhoud en vermindering der Watering. Overstrooming van 1530 en 1532.

Uit hoeveel en welke polders de watering van WestBorssele bestond, is niet meer na te gaan. Ongetwijfeld werden ook hier vroeg de zes omschreven parochiën met een gemeenschappelijken ringdijk omsloten en tegen de zee beschut; de binnenwaterkeeringen, waarmede zij aan de zee waren onttrokken, zullen evenwel in de XlVe eeuw niet meer aanwezig zijn geweest, omdat men, waren de grenzen met de ringdijken bereikt, deze meestal liet vervallen. Bij nauwkeurige opneming zijn deze gewoonlijk iu wegen, in aardruggen of in langwerpige, smalle vroonen nog wel terugte vinden, doch hier, waar het geheele land verloren ging, valt in dat opzicht niets meer waar te nemen.

Zellingepolder. Ook omtrent tot stand gekomen nieuwere polders is weinig hekend. Alleen vinden wij gewag gemaakt van een Zellingepolder, die aan Borssele was vastgehecht. Nicolaas van Borssele, heer van Brigdamme, in 1394 aangesteld tot dijkgraaf van Duiveland en iu 1395 benoemd tot Bentmeester van Zeeland bewesten Scheld, ontving 21 Maart 1400 aanstelling tot dijkgraaf daarvan, (r)

Ongetwijfeld hebben wij in deze te doen met Nicolaas van Borssele, Alijrechtszoon, met den echtgenoot van Maria van Arnemuiden. («) Deze vermaakte in 1380 zijne vrouw een lijftocht van 30£Vlaamsch, „zoodanigpayement" als in Zeeland of in Borssele gangbaar zou wezen. (b) Weinig tijds later, in 1300, vergunde Alrreciit van Beieren hem, dat, bijaldien hij zonder wettige zonen kwam

z) J. ii. Sciiefff.r. Nederlands-Familiearchief. Deel 1 blad/.ijden II, 11) en 59. a) A] f. van Mieris. Groot charterboek. Deel 11 i folio 474.