is toegevoegd aan uw favorieten.

De Honte en het eiland Borssele

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK X.

Overdracht van Ellewoudsdijk aan Raas van Borssele in 1385. De Heerenesse. De Noordpolder. Driewegen. De Lange Marepolder en volgende aanwinsten. Andere Ambachtsheeren. Het geslacht van Watervliet. De jonge Cornelis van Watervliet, Gilleszoon. De kerk van Driewegen.

la 1385 zijn de goederen der Van Everinc.es voor een groot deel in andere handen overgegaan. De laatste telg uit het geslacht, dat Ellewoudsdijk in leen bezeten had, was Wolfert, die bij zijn verscheiden in dat jaar geene wettige kinderen, maar slechts twee bastaardzonen, Philips en Reylof, naliet, en alzoo zijn ambacht aan de Grafelijkheid bracht, (x)

Wie der bastaarden moeder was, is niet gebleken. Het wordt in het charter van 131)0, waarbij Philips een jaarrente van r>0 pond, op de goederen van den Graaf van Rloysin Poortvliet drukkende, werd toegedacht, niet gezegd, (p) Ook in het stuk, waarbij deze Philips in 1301 die rente overdroeg aan Floris van Borssele van St. Maartensdijk, wordt men omtrent hunne afkomst van moeders zijde niet ingelicht.

Reylof van Everinge, de broeder van Philips, bezat op het einde van de XlVe eeuw nog tienden in Stuyvesant; doch van leenbezit komen geene blijken voor. Overigens wordt van deze bastaarden of van hun nakomelingschap

weinig verhaald.

In 1385 dan verkocht Alurecht van Beieren de ambachtsheerlijkheid van Ellewoudsdijk met „het Huis", den Molen, den Middeldijk, de hofsteden en voorhoven, alle vroonen, de veren, de vogelerijen en de visscherijen met alle ambachtsgevolg, zooals Wolfert van Everinge dat een en ander bezeten had, aan Raas van Bokssei.e, onder voor-

i) Zie blndz. 218 van dit werk. . .

j)) P. J. van Visvliet. Inventaris van liet Oud-archief der provincie Zeelanu. Deel III afl. 2 bi. 3D1.