is toegevoegd aan uw favorieten.

De Honte en het eiland Borssele

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Coudorpe, bestaande uit den Baljuw en Schepenen, het bestek met de voorwaarden van aanbesteding betrekkelijk die inlaag bekend. Ook werden door Daniëi. Droesbeke „dudsche billetten ghescreven", die, in onderscheidene parochiën van Walcheren en Zuid-Beveland uitgezet, ook den datum der aanbesteding bepaalden. Uit die stukken verneemt men dat de op te werken dijk eene lengte zou erlangen van 348 Boeden, en dat de polder gelegen was „in 'tquartier van Coudorpe". (c)

Een eigenlijk dijksbestuur bezat Coudorpe destijds al zoo nog niet. Dan, ook Oudelande en meer andere heerlijkheden en polders waren toen nog niet iu het bezit daarvan. Het parochiaal bestuur voerde in dergelijk geval in zake het dijkwezen het beheer.

Op 28 Augustus had de aanbesteding plaats door den Bentmeester van Zeeland bewesten Scheld in tegenwoordigheid van een afgevaardigde van Middelburg, van Dijkgraaf en Gezworens van Borssele, en van den Baljuw en de Schepenen van Coudorpe. De inlaag, aangenomen in 3i perceelen door personen van Monster, Wolfertsdorp, Coudorpe, Ellewoudsdijk, Oostende en andere niet genoemde parochiën, kwam, voor wat betreft liet aardewerk, op f4918,125 te staan.

Geweldig moet alstoen ook de waterkeering zijn aangetast geweest. Alles, wat werken kon, was in dienst gesteld om doorbraak daarvan te voorkomen. Niet minder dan 258 dijkshorden waren te Botterdam voor liet beslaan van de steile kanten der grondbraken aangekocht. Van alle zijden was hulpe gevraagd, en onder hen, aan wie geldelijke bedragen daarvoor waren uitgekeerd, vermelden de bescheiden uit liet naburige Wolfertsdorp Jan Ewouts, particulier, Coppe Glaeszoon, koster, en heer Jan van Bietiiem, pastoor, (pc) Onderscheiden geërfden in den polder waren niet in

c] Jlr. J. II. de Stoitkla.ui. Inventaris van het Oud-archief van Middelburg, 3e afd. blad/.. 03, 04. en 90.

x] Zie omtrent lieer Jan van Kietthf.m, blad/.. 136 van dit werk.