is toegevoegd aan uw favorieten.

Het uranisch gezin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij zullen nu nagaan de uitspraken der verschillende onderzoekers omtrent dit probleem, en het zal blijken, dat eigenlijk die geheele strijd een woordenstrijd is, en een alleen maar blijven vasthouden aan eerst opgevatte meeningen.

De eenige onderzoekers, die wij van de bovengcnoemden hebben na te gaan, zijn: v. Krafft-Ebing, v. Schrenck-Notzing, Fuchs en dan wel meer als curiositeit, ook nog Iwan Bloch, omdat deze, zooals mij gebleken is, bij ons hier in Nederland nog wel gelezen woidt, daar de naam van een man als Eulenburg, die een voorwoord schreef bij het eerste deel der: Beitr.ïge zur Aetiologie der Psychopathia sexualis, vertrouwen inboezemt.

De groote menigte van andere schrijvers over dit onderwerp behoeven niet nagegaan te worden, omdat zij steeds weer op deze onderzoekers zich baseeren en niets nieuws brengen.

Het groote probleem dat wij zoo even aangaven of nl. een „verkregen" (d. w. z. door een of ander oorzaak bij een oorspronkelijk heterosexueel optredende) homosexualiteit bestaat, wordt door v. Krafft-Ebing in negatieven zin opgelost.

Volgens hem') bestaat geen „verkregen" homosexualiteit maar kan alleen van tardive, d.w.z. in aanleg aanwezige, eerst op lateren leeftijd apert wordende, zich uitende, homosexualiteit sprake zijn.

Woordelijk schrijft hij:

„Es geschieht zuweilen, dass homosexuelle Empfindungen und Antriebe erst im spateren Leben auftreten, als anscheinend erworbene, nach Umstanden als gezüchtete Anomalie, wahrend in der Kegel, die kontnire Sexualempfindung schon pubisch und selbst praepubisch zu Tage tritt. Ein sorgfaltiges Studium dieserhinter den ange boren en numerisch stark zurückbleibenden Falie2) hat mir folgendes ergeben:

J. Seltene Falie von tardiver Entwickelung des Sexuallebens überhaupt, bei übrigens als primare und angeborene Anomalie feststellbarer kontrarer Sexualit.1t.

2. Palle von sog. psychischer Hermaphrodisie in welcher Wille und sittliche Widerstandskraft zu Gunsten der (immerhin schwachen) heterosexualen Veranlagung den Geschlechtstrieb im Sinne dieser ausschliesslich thatig sein liessen, die Antriebe aus der kontraren V eranlagung zu reprimieren vermochten, bis aus ausseren Gründen

!) v. Krafft-F.bing, Neue Studiën etc. l.c. bldz. 7 sqq. 2) Deze spatieering is van mij. v. K.