is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de pharmacologie van het hart

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestond uit een caoutchoueslang, eindigende in een rechtopstaande lange glazen buis (C) met vrij nauw luinen.

De driewegkraan was zoo geconstrueerd, dat men dooi' haar om te draaien of de aorta-canule verbond met de omgebogen buis B, of met de stijgbuis C, of den afvoer uit de aorta sloot en C met D verbond.

Was de aorta-canule met B verbonden, dan stroomde het bloed onder eerie drukking, die afhing van de hoogte van B boven het hart, uit de opening van B in steeds even groote

Fig. 7.

druppels uit. Uit het aantal dezer druppels was dus het slagvolume van het hart te meten. Om dit te bereiken liet ik in den beginne de druppels vallen op een over een glazen tambour van Marey slap gespannen vlies; de drukking, dooi- den vallenden druppel op het vlies uitgeoefend, werd door luchttransport naar een Marey'schen cardiograaf overgebracht, waarvan de hefboom juist onder de contractiecurve op den beroeten trommel registreerde. Later evenwel verving ik, daar dooi- de trillingen der slap gespannen membraan de