is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de pharmacologie van het hart

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK III.

Werking van muscarine eu digitaline op het rana-hart.

Hoewel de experimenten, in dit hoofdstuk te beschrijven, geen afgesloten geheel vormen, scheen het mij toch wensehelijk toe, ze aan het slot van het proefschrift te vermelden, daar elke bijdrage tot de pharmacologie van het hart, hoe gering ook, als gerechtvaardigd mag beschouwd worden, zoo daarbij slechts als uitgangspunt wordt genomen de myogene leer der hartbeweging en rekening wordt gehouden met de talrijke feiten door de onderzoekingen van Gaskell en Engelmann aan het licht gebracht en door hen nauwkeurig geanalyseerd.

Wat in de eerste plaats de litteratuur over het muscarine betreft, zoo staat bovenaan het onderzoek van Schmiedeberg en Koppe *), waarbij voor de eerste maal de werking van het alkaloid op het hart methodisch werd nagegaan, en al dadelijk een vaststaand, scherp omlijnd resultaat werd verkregen, eene formule die haren stempel drukte op alle verdere onderzoek. Muscarine brengt het hart (zoowel van koud- als van warmbloedige dieren) tot diastolischen stilstand na voorat-

*) Das muscarin etc. Leipzig 1866.