is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboekje bij de beoefening van het zuivel-bedrijf in Zuid-Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Andere toestellen voor dit doel zijn picnometere, die lang niet alle deugen, en de Westphal balans, die goed is.

De bepaling van het s. g. is veelal noodig: 1°. om watertoevoeging te constateeren ; 10o/o water geeft 3 a 4° lager s. g.; 2°. om rekening te honden met de vetvrije droge stof in de melk, b.v. bij het houden van melkstaten en in zuivelfabrieken in die gevallen, dat kaasbereiding op den voorgrond staat.

Aangezien afroomen het s. g. der melk verhoogt, is het s. g. bepalen geen middel om, met behulp van stal- of landproef. eene kleine ontrooniing vast te stellen; men kan door watertoevoeging en ontrooniing beide op het normale S.G. blijven. In beide gevallen wordt natuurlijk een te laag vetgehalte gevonden.

Als vetgehalte en S. G. bij 15° C. vastgesteld zijn, komt men, met behulp van de volgens den Codex Alimentarius, f/e;ry.?<7/(7e formule van Fleischmann tot het juiste gehalte van Ned. melk aan droge stof: wanneer men van deze het vetgehalte aftrekt, houdt men de vetvrije droge stof over. Die formule luidt:

Droge stof = °/0 vet X 1.17+ 2.(» ( 1Q(> ~ 100 ^

De Duitsche oorspronkelijke formule was:

1 o W , O / 100 X s. g.— 100 \ dr. st. — 1.2 X v + 2,(Mw ^ sg /

De achterstaande tabel tot afleiding van het procent droge stof uit c/0 vet en s. g. hij 15° C. is op de nieuwe formule gebaseerd. De bepaling der droge stof vindt toepassing I tij de berekening deigepleegde melkvervalsching bij gemeentelijke en andere keuringsdiensten. 0111 verschillende leveranciers met elkaar te vergelijken, bij het uitrekenen van inelklijsten enz. Zoo zal de hoeveelheid droge stof in K.G. door de koe geproduceerd, door vermenigvuldiging met 0.8 ongeveer de volvette kaasopbrengst weergeven, bij een goede bereidingswijze.

In kaasfabrieken wordt bovendien de vetvrije droge stof uitgerekend, om deze, gedeeld door 3. tot /.. g. „vetwaarden" te herleiden, ze dan bij het pet. vet op te tellen, en daarnaar de melk per Liter uit te betalen. Men doet dit. omdat wél de boteropbrengst, maar niet de kaasopbrengst recht evenredig is aan het vetgehalte der melk.

Weliswaar stijgt bij verhooging van het vetgehalte der melk