is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboekje bij de beoefening van het zuivel-bedrijf in Zuid-Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanleiding gegeven tot het bezigen van overeenkomstige termen, met kennelijk doel. het niet ingewijde publiek te misleiden alsof zij „ onder controle" (wel te verstaan van een botercontrólestation) stonden. Termen als „onder voortdurend rijkstoezicht" ronder controle van de boterwet" enz. /eggen dan ook niets, dan dat de gebruikers van dien term. als Nederlandsche Staatsburgers, aan de Nederlandsche (boter)wet onderworpen zijn. Met tic botercontrole heeft dit niets te maken. Men zij dus indachtig, dat bij gecontroleerde boter het Rijksmerk op de boter aanwezig moet zijn. Wordt op eenige boter het rijksmerk gemist, dan is dit tegelijk het bewijs, dat zij niet gecontroleerd is.

Een wapentje met een paar woorden op een perkament of op een kar zeggen niets.

Verder verwijzen wij naar de onderstaande reproductie van het wettig gedeponeerd tegeltableau, dat vele gecontróleerden, als herkenningsmerk van hun lidmaatschap, in hun winkels etc. bezitten.

BOTER CONTROLE STATION

CERECHTICI) TOT HET WOLK Lil VAM HET

Ruksbotemerk

(NEDERLANDSCHE WAPEN MET BJSCHRIr"TEN 1 [VASTGESTELD KR/\CHTQH5 DL V/ET VAM 17 JUNI 1905

Rijksmerk-boter is onvervalscht en van hooge voedingswaarde aangezien zij gezouten en ongezouten — slechts ten hoogste 1(1 °/0 vocht mag bevatten. (Zie pag. i57).