is toegevoegd aan uw favorieten.

Inwerking van brandigdruivenzuur op brandigdruivenzuurammonium

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij verwarming op acetaldehyd, eerst aldol wordt gevormd, hetwelk dadelijk bij zijn ontstaan onder afsplitsing van water, in crotonaldehyd veranderd wordt.

Men verkrijgt dus:

Aceton. De vorming der condensatieprodukten uit aceton door inwerking van zuren verkregen, kan op geheel overeenkomstige wijze verklaard worden.

Door aldolcondensatie zou uit aceton het volgende lichaam ontstaan.

Dit lichaam is de diacetonalcohol, door Heintz ') verkregen uit diacetonamine door inwerking van salpeterigzuur. Door inwerking van zoutzuur op aceton, ontstaat volgens Kaak, onder afsplitsing van een molecule water, mesityloxyde 2).

Zooals men gemakkelijk inziet, bestaat er volkomen overeenkomst tusschen bovenstaande vergelijking en die, volgens welke crotonaldehyd uit acetaldehyd ontstaat. Het ligt voor de hand hier een overeenkomstige verklaring te geven.

We zijn dus genoodzaakt te onderstellen, dat door inwerking van zoutzuur op aceton, eerst de diacetonalcohol gevormd wordt (ofschoon deze verbinding op deze wijze nog niet is gevonden) en, dat de diacetonalcohol door afsplitsing van een molecule water, in mesityloxyde overgaat.

') Ann. 178. 342. J) Pogg. Ann. 44 . 473.