is toegevoegd aan uw favorieten.

Inwerking van brandigdruivenzuur op brandigdruivenzuurammonium

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ruim 2 uur. Het destillaat bedroeg ruim 250 Gr., bevattende ongeveer 68 "/„ zuiver brandigdruivenzuur.

I. 0.4750 Gr. destillaat gaven 0.5840 Gr. hydrazon, terwijl het Altraat 140 cJP was.

II. 0.8952 Gr. destillaat van een andere bereiding gaven 0.4872 Gr. hydrazon, terwijl het filtraat 100 cM-1 was.

Deze gewijzigde methode geeft dus ongeveer 71 % van e'e theoretische hoeveelheid aan brandigdruivenzuur, een stijging dus in de produktie van ongeveer 20 %•

Door toevoeging van nog meer kaliumbisulphaat, wordt de produktie ongeveer niet vermeerderd.

Ik verkreeg door gebruik te maken van 470 Gr. bitartraat, 247 Gr. sterk zwavelzuur en 500 Gr. bisulphaat, ruim 250 Gr. destillaat met een gehalte van ruim 63.5 °0 aan brandigdruivenzuur.

0.3439 Gr. destillaat gaven 0.4301 Gr. hydrazon, terwijl liet filtraat 100 cMs was.

Er werd dus zoodoende 72 °/0 van de theoretische hoeveelheid aan brandigdruivenzuur verkregen.

Om het verkregen brandigdruivenzuur te zuiveren, werd het destillaat gefractioneerd onder een druk van ± 15 mM., waarbij volgens de aanwijzingen van Simon, zijn kookpunt ± 70° is.

Hiertoe werd van het volgende toestel gebruik gemaakt. (Zie fig. I).

Een destilleerkolf, voorzien van thermometer en waterstofcapillair (om het stooten van het brandigdruivenzuur tegen te gaan), geplaatst in een oliebad. was verbonden met een ontvanger, welke door middel van de waterleiding werd afgekoeld.

Op dezen ontvanger volgden twee paar U buizen (in de figuur door een U buis aangegeven), waarvan het eerste paar diende om de zeer vluchtige bestanddeelen vast te leggen, door hen in water op te vangen, waarmede de van den ontvanger afgewende buis gedeeltelijk gevuld was, terwijl een U buis van het tweede paar sterk zwavelzuur bevatte, om de kwikpomp tegen vocht te beschutten.

Op deze U buizen volgde een manometerflesch, waarmede de kwikpomp in direkte verbinding was.