is toegevoegd aan uw favorieten.

Inwerking van brandigdruivenzuur op brandigdruivenzuurammonium

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gevonden:

Berekend voor:

Cu H14 N4 08.

39.49 7.14

C H

38.82 7.06

terwijl de hoeveelheid kooldioxyd en water welke volgens de formule is afgesplitst = 19 %.

Gevonden werd = 22 °/0.

Het spreekt van zelf, dat het bovenstaande door meerdere proeven en bepalingen moet bewezen worden. Ik hoop hierop dan ook later terug te komen.

Neutraliseert men brandigdruivenzuur, destillaat 50°—90;' geheel met ammoniumcarbonaat (in eens toegevoegd) en laat het vervolgens aan zich zelf over, zoo bemerkt men dat het den volgenden dag in eene oranje gekleurde geleiachtige massa is overgegaan. Na eenige dagen wordt het meer papachtig, waardoor het bekerglas omgekeerd kan worden, zonder dat er iets uitvalt. Er beginnen zich fijne naaldjes tot bolletjes vereenigd te ontwikkelen, welke dezelfde reactie met zilvernitraat geven, als de op andere wijzen verkregen naaldjes.

Uit dit onderzoek, hetwelk werd ingesteld om te zien of brandigdruivenzuurammonium ook door staan zich condenseert tot het ammoniumzout van a acetamidopropionzuur, blijkt dat dit niet het geval is en dus « acetamidopropionzuur als inwerkingsprodukt van brandigdruivenzuur op brandigdruivenzuurammonium moet worden opgevat.

Wellicht dat het mengsel van imidobrandigdruivenzuuramide en imidobrandigdruivenzuurammonium slechts ontleed brandigdruivenzuurammonium is (Böttinger Ann. 208, bl. 135).

Hij vindt toch voor het koolstof- en waterstofgehalte van de verbinding:

Vergelijkt men deze gegevens met de hierboven, voor ontleed brandigdruivenzuurammonium, verkregene,

C = 89.49 H = 7.14

zoo is de overeenkomst nog al groot. Ik hoop dit nog na te gaan.

C = 37.66 H = 7.53.

6