is toegevoegd aan uw favorieten.

Inwerking van brandigdruivenzuur op brandigdruivenzuurammonium

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De aanwezigheid van een molecule kristalwater werd aangetoond door 0.2939 Gr. bij 100-110° te verhitten, waarbij de gewichts' afname 0.0244 Gr. was.

Gevonden: Berekend voor:

CG H,0 NOs (NH4) + H,0. 8-3° H,0 8.49

Het zuur bariumzout werd, zooals we reeds zagen, bereid door neutralisatie van het zuur met bariumcarbonaat. Het kristalliseert in fijne naaldjes tot rosetten vereenigd, welke veel gelijken op schimmelplanten.

Keeds werd medegedeeld, dat de verbinding luchtdroog 21.59°/ barium bevat. 0

0.4314 Gr. verloren onder gewonen exsiccator geplaatst 0.0881 Gr. aan gewicht.

Gevonden: Berekend voor:

(C. Hl0 JsO,)2 Ba -)- 8 H20. 21.59 Ba 21.65

20.42 7 H20 19.90

Het zuur zilverzout, verkregen door toevoeging van een oplossing van zilvernitraat, bij een oplossing van het zuur ammoniumzout, is een vlokkig amorph praecipitaat, dat na eenige oogenblikken kristallein wordt.

Microscopisch bestaat het uit fijne naaldjes tot bolletjes vereenigd. Het is in water eenigszins oplosbaar.

0.3972 Gr. gaven 0.1418 Gr. zilver.

Gevonden: Berekend voor:

CV, H10 NOr> Ag -f- H20.

35,70 Ag- 35.69

Keeds onder gewonen exsiccator verliest het zout gemakkelijk zijn kristalwater.

0.4109 Gr. van de droge stof gaven 0.3812 Gr. CO en 01345 Gr. H20.

Gevonden: Berekend voor:

Co II,„ NOs Ag. 25.30 c 25.38

3-64 H 3.53

Uit bovenstaande gegevens, blijkt, dat in de moerloog, bij